JITO LADIES WING (KOLKATA)

JITO LADIES WING (KOLKATA)

JITO LADIES WING KOLKATA BOARD MEMBERS

PRESIDENT

Sheetal Dugar

MENTOR

Suman Patni

VICE PRESIDENTS

Sarita Saraogi
Sarita Jain
Sunita Sethia

SECRETARY

Sushma Jain

JT SECRETARY

Sarika Jain

JT SECRETARY

Jyoti Jain

TREASURER

Sonu Jain

JT TREASURER

Sashi Dugar

ADVISER

Lalita Jain SethiLalita Jain
Suraj BardiaSuraj Bardia
Kalpana BaidKalpana Baid

EXECUTIVE MEMBERS

Sunita Mehta
Chaman Surana
Nisha Gangwal
Vinod Ghoshal
Sarita Jain
Suman Sethi
Prabha Jain
Saraswati Lodha
Kusum Barjatya
Sapna Paharia
Saroj Bachawat
Manju Jain
Mita Mehta
Hira Pandya
Sushila Pugalia
Nutan Dugar
Tara Surana
Asha Patni
Rajshree Dugar
Chitra Mookies
help_image

Help

refresh-image